Nieuws

n

Wat zijn de neerleggingskosten voor mijn jaarrekening voor 2017?

09|02|2017

 

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door de gebruikte drager, de begindatum van de jaarrekening, en het model van de jaarrekening. De kosten voor die openbaarmaking worden elk jaar geïndexeerd.

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier;
  • de begindatum van de jaarrekening.
    Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS). Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS;
  • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro.

Naast de openbaarmakingskosten die aan de Nationale Bank (NBB) zijn verschuldigd, zijn er nog andere elementen die de uiteindelijke neerleggingsprijs mee bepalen. Dat zijn:

  • de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);
  • de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en Controlecomité op de Onafhankelijkheid van de Commissaris (ACCOC); en
  • 21% btw op de openbaarmakingskosten (vanaf 1 januari 2017 is er geen btw meer verschuldigd op het deel van de neerleggingskosten dat toekomt aan de NBB).

De Balanscentrale van de NBB int het volledige bedrag en stort de deelbedragen daarna door naar de betrokken instanties.

 

Overzicht tarieven 2017

Ondernemingen betalen sinds 1 januari 2017 volgende tarieven in euro:

   EUR       Gestructureerd         PDF-bestand      Papier      Verbetering

                      databestand 

 

volledig            289,63                      343,23              349,23              65,5

verkort                68,23                      121,83              127,73              65,5

micro                   51,23                      104,83              110,73              41,7

 

Het te gebruiken model van de jaarrekening wordt bepaald door groottecriteria en het al of niet beursgenoteerd zijn van de onderneming.

Niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen mogen het verkort model gebruiken; grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine ondernemingen moeten het volledig model gebruiken. Microvennootschappen mogen een micromodel gebruiken.
Het tarief voor de neerlegging van een volledig model is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.

 

Tarieftoeslag bij niet- of laattijdige neerlegging

 

Ondernemingen moeten hun jaarrekening neerleggen binnen de zeven maanden na de afsluiting van hun boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. Ondernemingen die hun jaarrekening te laat neerleggen, riskeren onder meer een boete (tarieftoeslag) die kan oplopen tot 1.200 euro (360 euro voor kleine vennootschappen).