Nieuws

n

Kleine ondernemingen: omzet max 25.000 EUR (inclusief alle omzet ?)

01|08|2016

 

Binnen de BTW-wetgeving zijn “kleine ondernemingen” van btw vrijgesteld: m.a.w. er dient geen btw aangerekend op hun geleverde diensten en hun levering van goederen, maar de andere kant van de medaille houdt in dat ze de btw die ze zelf betaalden nergens mogen aftrekken. Enkel voor de btw-wetgeving is een onderneming als  ‘klein’ te beschouwen wanneer die onderneming een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. Wat is nu zo allemaal inbegrepen in die maximum drempel ?

 

Maximum van 25.000 EUR

 

Niet alle omzet is begrepen in de maximum drempel van 25.000 EUR. Sommige handelingen zijn trouwens uitdrukkelijk uit de berekening gesloten.

 

Welke omzet dient uitdrukkelijk samengeteld ?

 

De omzet (excl. BTW) van alle belastbare leveringen van goederen en diensten alsook van de vrijgestelde handelingen is samen te tellen.

 

Welke handelingen worden niet meegeteld ?

 

 Handelingen die niet in berekening van de omzet worden meegenomen, de omzet m.b.t. :

 

Courante verrichtingen :

 

  • de verkoop van alle bedrijfsmiddelen van de onderneming;
  • de vervreemding van een nieuw gebouw of het vestigen of overdragen van een zakelijk recht op een nieuw gebouw;
  • de leveringen van nieuwe vervoermiddelen vervoerd naar een andere lidstaat;

 

Minder courante verrichtingen :

 

  • de leveringen van goederen en diensten verricht door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd;
  • het invoeren, verwerven of produceren van tabaksproducten;
  • het rechtstreeks van het vissersvaartuig in de gemeentelijke vismijn van de aanvoerhaven brengen van vis, schaal-, schelp- en weekdieren;
  • de handelingen van landbouwondernemers;
  • in het buitenland verrichte handelingen;
  • de volgende vrijgestelde handelingen: contracten van uitgave, levering van postzegels, fiscale zegels en andere soortgelijke zegels en weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen.

 

 Welke bijkomende handelingen worden niet meegeteld ?

 

Voor zover het om bijkomende handelingen betreft, worden de bank- en financiële verrichtingen en de verzekerings- en herverzekeringsverrichtingen niet meegeteld.

 

Als echtgenoten elk apart een economische activiteit uitoefenen, wordt de omzet voor hen beide apart berekend en dit ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel.