Nieuws

n

BTW kwartaalaangiftes - voorschotten worden afgeschaft

25|01|2017

Bent u een BTW kwartaalaangever, dan zult u vanaf het tweede kwartaal van 2017 geen BTW voorschotten meer moeten betalen. Op vandaag is het zo dat u per kwartaal een BTW kwartaal voorschot betaalt als kwartaalaangever en dit op de 20ste van elke tweede en derde maand van het kwartaal. Dit voorschot is gelijk aan één derde van het verschuldigd BTW bedrag van het vorige kwartaal. Dit betekent dat, wanneer u voor bv. in de tweede maand van het kwartaal helemaal geen facturen hebt, u toch ook een voorschot dient te betalen.

Minister van financiën Johan Van Overtveldt wil nu deze voorschotten afschaffen vanaf 1 april 2017. Er zal enkel nog ten laatste tegen 24 december een voorschot moeten betaald worden voor het vierde kwartaal. Deze regel komt er om de kwartaalaangevers en de maandaangevers gelijk te behandelen.

Het Koninklijk Besluit over de afschaffing van de btw-kwartaalvoorschotten zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Het is de bedoeling om de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april definitief af te schaffen.